در جریان جنگ ایران و عراق قسمتی از کارخانه تخریب شد. این کارخانه هنوز فعال است و به تولید شکر، تصفیه شکرخام و تبدیل آن به قندکله و شکر سفید می‌پردازد.