احمد شاه قاجار از هفتم تا دهم آبان ماه ۱۲۹۸ خورشیدی (۲۹ اکتبر تا اول نوامبر ۱۹۱۹ میلادی) در لندن به‌سر برد و مورد پذیرایی مجلل و بی‌سابقه مقامات طراز اول انگلستان قرار گرفت و دلیل آن امضای قرارداد نهم اوت (۱۹۱۹) دولت انگلستان با وثوق‌الدوله رئیس‌الوزرا وقت بود که هنوز به دست مجلس نرسیده بود و انگلیسی‌ها می‌خواستند به‌صورتی رفتار کنند که این قرارداد را در ضیافت‌های رسمی لندن از زبان سلطان احمدشاه تایید کنند و مورد استناد قرار دهند و مقدمات اجرای آن را فراهم سازند.