تنظیم و تالیف: حسن فرازمند‌‌

در ۱۹ مرداد ۱۳۰۸، یعنی حدود ۸۷سال پیش در خبری آمده است: «حفر تونل در شمشک برای استخراج از طرف ماموران اداره معادن تعقیب می‌شود و تاکنون قریب به ۲۰۰ متر از تونل به وسیله ماشین (تونل‌کنی) حفر شده ‌است. علاوه بر مقدار زغالی که سابقا از رگه اول استخراج شده، چون فعلا به رگه دوم رسیده‌اند، مقدار زیادی زغال که دو برابر سابق است استخراج می‌شود و به طوری که پیش‌بینی می‌شود قریبا به رگه ۳ و ۴ که مخزن عمده زغال است خواهند رسید. ضمنا در صدد تسطیح راه از لشکرک تا تهران برآمده‌اند و مخارج این کار حدود ۳۰ هزار تومان است. در خبر دیگری در این روز یعنی ۱۹ مرداد ۱۳۰۸ نیز آمده است که: «اعتمادالدوله قراگوزلو» وزیر معارف، میرزا سیدمهدی فرخ‌خان را به سمت معاونت وزارت معارف به مجلس معرفی کرد و در خبر دیگری نیز آمده است که عنایت‌الله خان سمیعی نماینده فوق‌العاده ایران در عراق به مقامات آن دولت برای تهیه زمینه قراردادهای لازمه داخل مذاکره گردیده است و قراردادهایی که به‌وسیله ایشان بین دولتین ایران و عراق منعقد می‌شود، عبارتند از؛ عهدنامه مودت قرارداد گمرکی و تجارتی و قرارداد موقتی برای برقراری علامات رسمی دو مملکت و قرارداد قضایی.»