سعید ممبینی ادامه داد: سازمان‌های متولی آموزش و مهارت بیشتر بر امر توسعه اشتغال تمرکز داشتند اما بخشی از آنچه ما به آن نیاز داریم، مهارت‌های نرم است. حُسن‌رفتار با مشتری از جمله مهارت‌های نرم است که باید در نظام آموزشی لحاظ می‌شد. بخشی از آن باید توسط متولیان آموزش، مورد توجه قرار می‌گرفت و بخشی از آن به مطالبه مردم باز‌می‌گردد، بنابراین جامعه و مشتریان نیز نیاز به آموزش دارند تا کیفیت خدمات ارتقا یابد. وی در ادامه بر ایجاد کارگروه آموزش اتاق اصناف ایران و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با مشارکت روسای اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها تاکید و به ایجاد مرکز تربیت‌مربی، ایجاد آموزشگاه‌های صنفی، برگزاری آزمون‌های ادواری برای افراد دارای مهارتی که گواهی مهارت ندارند، رتبه‌بندی خدمات، رسمیت‌بخشیدن به هویت کارکنان در واحدهای صنفی و … اشاره کرد. رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور نیز در این نشست گفت: به‌دلیل جمعیت کثیر اصناف در کشور و قدرت تاثیرگذاری آنها از محله تا مراکز بزرگ، ما به اولویت آموزش اصناف به‌جد باور داریم؛ در واقع اصناف از ارکان مهم مهارت کشور هستند.‌ علی اوسط‌هاشمی افزود: اتاق اصناف و واحدهای صنفی به‌ویژه آنها که مجهز به تجهیزات روز باشند خود کارگاه‌هایی آموزشی هستند، بنابراین آموزش را با استفاده از ظرفیت مشترک اصناف و سازمان فنی و حرفه‌ای می‌توان پیش‌برد به‌طوری که نرم‌افزار از سازمان فنی و حرفه‌ای و سخت‌افزار از اصناف باشد.

وی درخصوص اهمیت آموزش در مساله مدیریت بیماری کرونا نیز بیان کرد: ضعف فرهنگ آموزش و تغییر، موجب رفتار انسدادی شد و دولت مشاغل را گروه‌بندی و تعطیل کرد اما اگر آموزش‌ها کافی بود، نیازی به تعطیلی این مشاغل وجود نداشت و می‌توانستیم روش‌های دیگری را جایگزین تعطیلی کنیم.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند