۴ - موارد مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مهلت زمانی اعتراضی به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت آن از تاریخ اول آذرماه امسال تا یکم بهمن‌ماه ۹۹ باشد و نیز احکام اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۲۹ قانون ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت یک و نیم ماه تمدید می‌شود.

5 - بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۷/ ۱۰/ ۲۲ به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض از اول آذر تا پایان سال ۱۳۹۹ تمدید می‌شود.

6 - مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات ارزش افزوده دوره سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ و سررسید پرداخت مالیات آن برای کلیه مودیان مالیاتی به مدت یک ماه تمدید می‌شود.

7 - صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان سال ۱۳۹۹ نیاز به اخذ گواهی پرداخت با ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.

8 - کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم (وصول مالیات) تا ۱۳۹۹/ ۱۱/ ۱۰ برای اشخاص حقیقی موقوف‌الاجرا می‌شود.

9 - آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم که در بازه زمانی اول آذرماه امسال تا یکم بهمن‌ماه 99 باشد، تا تاریخ ۱۳۹۹/ ۱۱/ ۳۰ تمدید می‌شود.

* مهلت ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط سازمان حسابرسی با موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای مقررات ماده مذکور ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده هستند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/ ۱۱/ ۳۰ تمدید می‌شود. 

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند