ازآنجا که موارد یاد شده هم عاری از خطر و ابتلا نیست و هم به‌خاطر امکان اختلال در اینترنت نتیجه موردنظر حاصل نخواهد شد، می‌توان روی نوع و شکل سومی مطالعه و برای عملیاتی شدن آن راهکار خوب و اجرایی تهیه کرد. از آنجا که مجمع عمومی تشکل‌ها بالاترین رکن هر شرکت به‌شمار می‌رود و تصمیمات این مجامع در آینده و سرنوشت شرکت‌ها تاثیرگذار است، یکی از راه‌ها تشکیل مجامع عمومی از راه دور و استفاده از اداره پست است. علاوه بر درج آگهی در روزنامه مراتب از طریق پست به اطلاع اعضا برسد، بنابراین طرح برگزاری مجامع عمومی به روش پست به‌شرح زیر بیان می‌گردد. بخش اول: کمیته نظارت برانتخابات: ۱- نماینده تشکل‌های اتاق ۲- نماینده امور حقوقی اتاق. ۳- نماینده امور بین‌الملل اتاق.

بخش دوم: مراجعه مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره تشکل متقاضی برگزاری مجمع به اعضای کمیته برای هماهنگی تعیین روز و نحوه دعوت و اجرا و تنظیم اولین صورتجلسه.

بخش سوم: گزارش توجیهی: 1- تهیه و تنظیم گزارش توجیهی مفصل از نحوه انتخابات و اقدامات انجام شده و دردست اقدام به اعضا 2- درصورت وجود انتخاب اعضای هیات‌مدیره و بازرس در دستور جلسه به اعضا ابلاغ شود در صورت نامزد بودن مراتب تا قبل از انتشار آگهی به مجریان برنامه اعلام شود.

بخش چهارم: انتشار آگهی دعوت از مجمع در روزنامه کثیرالانتشار تشکل.

بخش پنجم: تهیه پاکت‌های جواب قبول: مراجعه به اداره پست و تهیه پاکت‌های جواب قبول به‌اندازه تعداد اعضا.

بخش ششم: تهیه جدول دستور جلسه. 1- در این بخش اعضای هیات‌رئیسه مجمع با هماهنگی رئیس و دبیر تشکل و کمیته نظارت انتخاب و صورتجلسه خواهد شد. 2- جدولی حاوی دستورجلسه با ستون بله یا خیر که وسیله پاسخ‌دهنده با علامت (+ و-) مشخص و تنظیم می‌شود تا اعضا بتوانند با تفکر به آن پاسخ بدهند. 3- اسامی کاندیدا‌ها به ترتیب حروف الفبا و روی برگه ممهور به مهر تشکل تنظیم می‌شود. 

بخش هفتم: ارسال برای اعضا: در این مرحله آگهی دعوت همراه با دستورجلسه تنظیم شده با حضور هیات‌رئیسه مجمع در درون پاکت جواب قبول سفارشی که دارای آدرس دقیق با کدپستی گیرنده و نشانی فرستنده است قرار داده و پس از اطمینان از محتوای پاکت و بسته شدن آن از طریق پست برای اعضا ارسال خواهد شد.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند