وی ادامه داد: شاید این میزان ناچیز باشد، زیرا با توجه به تحریم‌ها و کاهش شدید قیمت نفت، دولت در وضعیت اقتصادی مناسبی به سر نمی‌برد، بنابراین نمی‌توان توقع بیشتر داشت.  اما امیدواریم که بتواند بخشی از زیان‌های اصناف را جبران کند، زیرا اغلب اصناف زیان‌های فراوانی دیده‌اند که گاه آنها را تا مرز ورشکستگی پیش برده است. نماینده وزیر صمت در اصناف کشور با اشاره به جلسات صورت گرفته با سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: با سازمان بیمه تامین اجتماعی مذاکره و مقرر شده که سازمان بیمه تامین اجتماعی حداقل سهم کارفرما را اخذ نکند، تا کارفرما بتواند کارگرش را حفظ کند، چراکه اگر کارفرما کارگرش را تعدیل کند او از سازمان بیمه تامین اجتماعی بیمه بیکاری خواهد گرفت، بنابراین ضرر دولت بیشتر خواهد بود. یادآور می‌شود که لیست مشاغل و زمان فعالیت رسته‌های صنفی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت و وزارت صمت در اتاق اصناف ایران تهیه و تنظیم شده است. 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند