تشکل‌ها را عمدتا به سه دسته تقسیم می‌کنند: 

1- تشکل‌ها یا سازمان‌های سیاسی یا حکومتی

(Political Organization)این دسته از تشکل‌ها مبتنی بر اهداف کسب، حفظ یا سهیم شدن در قدرت سیاسی یا تاثیرگذاری بر تصمیمات مقامات سیاسی تشکیل می‌شوند.

2- تشکل‌هاونهادها یا سازمان‌های اقتصادی و تجاری

(Economic Organizations And Formations) یعنی سازمان‌هایی با اهداف انتفاعی و کسب و توزیع سود تشکیل می‌شوند.

3- تشکل‌ها یا سازمان‌های اجتماعی (Social Organizations) که شامل نهادهای خیریه، موسسات و گروه‌های خویشاوندی و... می‌شوند.

تشکل، یک مفهوم حقوقی در گستره جهانی و داخلی است که در قانون اساسی کشورهم برآن صحه گذاشته شده است. 

این صفحه با محوریت انعکاس اخبار و رخدادهای مرتبط با تشکل‌های کشور و نیز تبیین و نشر مسائل و مطالبات آنها و تلاش برای همگرایی در این زمینه راه‌اندازی شده است. در این صفحه، همچنین رویکردهای مطلوب و تلاش‌های اصناف و اتحادیه‌ها را می‌ستاییم و نقصان و کمبودها را نقد می‌کنیم. 

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند