سود فوق العاده شیران طی 6 ماهه اول سال مالی جاری

دنیای  اقتصاد_اصفهان:  ۸۷% این رقم (معادل ۱۷،۴۰۳ میلیارد ریال) مربوط به درآمدهای عملیاتی و اصلی شرکت بوده است. همچنین سود خالص تحقق یافته شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ شیران نسبت به سود خالص دوره شش ماهه سال مالی قبل ۸۹% رشد را نشان می دهد و از عدد ۱۰،۶۲۸ میلیارد ریال به عدد ۲۰،۰۸۳۳ میلیارد ریال رسیده است.

 

شیران در حوزه درآمدهای عملیاتی با تحقق فروش ۴۵،۵۸۹ میلیارد ریالی نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل ۵۹% رشد را محقق ساخته است و این در حالی است که بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی (با رقم ۲۹،۱۳۷ میلیارد ریال) نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۹% رشد داشته است.

 

در بخش درآمدهای غیرعملیاتی نیز عمدتا از بابت سود سهام دریافتی از شرکت های بورسی و نیز فروش ارزهای حاصل از صادرات محصولات (طبق دستورالعمل بانک مرکزی) در حدود ۳،۴۰۰ میلیارد ریال عاید شرکت گردیده است. با توجه به این گزارش شیران برای هر سهم خود طی دوره شش ماهه مذکور، سود ۱،۱۰۶ ریالی (با درنظر گرفتن سهام خزانه) محقق ساخته است.