دنیای‌اقتصاد، شیراز، محمد صداقت: مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان فارس گفت: شیراز یکی از ۸ کلان‌شهر آلوده‌کننده است. حسینعلی ابراهیمی کارنامی گفت: این درحالی است که در سال ۸۸ تعداد ۱۱۳ روز در وضعیت هشدار آلودگی بوده و در سال ۹۲ تعداد ۳ روز و امسال هیچ روزی در این وضعیت گزارش نشده است. وی از آغاز توزیع گازوئیل کم گوگرد در شیراز خبر داد و گفت: شیراز سومین شهری است که بنزین استاندارد یورو ۴ را توزیع خواهد کرد و تا سال ۹۷ امید می‌رود پالایشگاه شیراز این بنزین استاندارد را تولید کند.