دنیای اقتصاد - سنندج - اسرین مقصودی: مدیر دفتر طراحی و نظارت شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان از تعویض 10 کیلومتر شبکه فشار ضعیف سیم مسی با کابل خود نگهدار خبر داد.
فاتح عبدی گفت: با توجه به روند روبه رشد سرقت سیم و استفاده از برق و انشعابات غیر مجاز در حاشیه شهرهای استان، دو شهر سنندج و مریوان برای اجرای طرح تعویض شبکه‌های هوایی فشار ضعیف سیم مسی با کابل خودنگهدار به صورت پایلوت انتخاب شدند و از مهرماه سال جاری عملیات اجرایی آن در مناطق منفصل شهری و حاشیه‌ای این شهرستان‌ها اجرا شد. وی افزود: این طرح در سنندج به طول ۶ کیلومتر در مناطق آساوله، دوشان و ننله و در نقاط حاشیه‌ای مریوان به طول چهار کیلومتر به صورت کلید دردست توسط پیمانکاران اجرا شد. عبدی با اشاره به نتایج حاصل از اجرای این طرح تصریح کرد: این طرح به صورت پایلوت و با اعمال خاموشی به مشترکان اجرا شده و با توجه به مزایا و نتایج حاصله در زمینه کاهش تلفات و کاهش استفاده از برق غیرمجاز از آن، در نظر است به صورت منظم و با اولویت‌بندی مناطق در سطح کلیه شهرستان‌ها و درحجم وسیع‌تری ادامه یابد.