بزرگترین باشگاه کار با هدف معرفی فرصت‌های شغلی به افراد جویای کار و متقاضیان کار از سوی وزارت کار و امور اجتماعی در اصفهان راه‌اندازی شد.

به گزارش «ایسنا»، مرتضی ماندنی، رییس سازمان کار و امور اجتماعی اصفهان،‌ گفت: این باشگاه از طریق شبکه گسترده اینترنتی و با هدف معرفی فرصت‌های شغلی به جویندگان کار ایجاد شده است.

وی افزود: هزینه‌های جویندگان کار و متقاضیان نیروی کار با مراجعه به این پایگاه به آدرس www.bashgahkar.ir کاهش پیدا خواهد کرد و مراجعه‌کنندگان با سهولت بیشتری به تمامی اطلاعات دست خواهند یافت.