از ابتدای تیرماه طرح ضربتی جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز برق در شیراز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شیراز، پیمانکاران شرکت کننده در طرح ضربتی جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز برق مشخص و محدوده‌های عملیاتی نیز معین شده است. براساس این گزارش چنانچه استفاده‌کنندگان غیرمجاز از برق تا قبل از پایان مهلت تعیین شده به مدیریت‌های برق مراجعه کنند، هزینه انشعاب مجاز آنها با اقساط ۱۰ ماه اخذ خواهد شد و پس از مهلت تعیین شده علاوه بر جرایم در نظر گرفته شده واحدهای حقوقی شرکت نسبت به تشکیل پرونده قضایی برای برخورد قانونی با متخلفان اقدام خواهند کرد.