آزمایشگاه تخصصی مرکز پژوهشی فناوری‌های نوین صنایع غذایی در دانشگاه فردوسی مشهد افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در این مراسم صنایع غذایی را از جمله بخش‌هایی دانست که مورد توجه مردم در طول روز بوده و کشور نیز جایگاه ویژه ای در این بخش به خود اختصاص داده است. معاون پژوهشی دانشگاه فردوسی نیز در این مراسم گفت: مرکز پژوهش فرآورده‌های نوین صنایع غذایی اولین مرکز در کشور است و دانشگاه فردوسی آمادگی و حمایت خود را در رابطه با هرگونه همکاری مربوط به صنایع غذایی اعلام می‌کند.

مدیر مرکز پژوهشی فناوری های نوین صنایع غذایی نیز با توجه به عملکرد این آزمایشگاه و محصولات شاخص فرآورده‌ها گفت: استفاده از امواج فراصوت، استفاده از فشارهای هیدرواستاتیک، فضاهای الکتریکی بالا و مایکروویی باعث بهره‌وری در صنایع غذایی تولیدی به خصوص در فناوری‌های نوین صنایع غذایی است.