شیراز- خبرنگار دنیای اقتصاد: معاون اداره کل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی گفت: ۷میلیون نفر از جمعیت مولد کشور، به سازمان تامین‌اجتماعی حق بیمه پرداخت می‌کنند.

جواد پویا، در همایش امور فنی بیمه‌شدگان در شیراز، با بیان این مطلب گفت: ۷میلیون نفر از افراد شاغل که با خانواده‌هایشان به بیش از ۳۰میلیون نفر می‌رسند، تحت پوشش بیمه تامین‌اجتماعی قرار دارند.وی افزود: بیش از یک‌میلیون خانوار تحت پوشش این سازمان، هستند که مستمری ماهانه آنها توسط سازمان پرداخت می‌شود. پویاخاطرنشان کرد: ۶۰هزار نفر روحانی نیز از خدمات بیمه اجتماعی استفاده می‌کنند.