مسوول روابط عمومی شرکت مدیریت بهره‌برداری تولید برق استان فارس گفت: مولد بخار شماره دو نیروگاه سیکل ترکیبی فارس مجددا وارد مدار شد. به گزارش «ایرنا»، سید حمید همایون سیرت گفت: این مولد بخار، پس از انجام تعمیرات، زودتر از برنامه زمان بندی راه‌اندازی و بدون بروز هیچ مشکلی وارد شبکه سراسری برق شد. وی گفت: نیروگاه سیکل ترکیبی فارس با دارا بودن شش مولد گازی و سه مولد بخار با ظرفیت کل اسمی یک‌هزار و ۳۵مگاوات ساعت نقش بسزایی در تامین برق استان فارس و شبکه برق کشور دارد.

همایون سیرت افزود: باتوجه به نزدیک شدن فصل گرما و افزایش مصرف برق در استان فارس و کشور، این تعمیرات درمدت زمان ۲۵روزوپنج روز زودتراز برنامه زمان‌بندی توسط شرکت تعمیراتی نیروی تهران وبا نظارت کارشناسان و متخصصان نیروگاه سیکل ترکیبی فارس انجام شده است.