رییس اتحادیه تلفن همراه مشهد گفت: قیمت سیم‌کارت دائمی شرکت ارتباطات سیار در بازار تلفن همراه این شهر به دلیل عرضه کمتر از تقاضا افزایش یافته است.

محمدباقر زارعیان در گفتگو با «ایرنا» افزود: هم‌اکنون در بازار مشهد قیمت فروش سیم‌کارت دائمی صفر شرکت ارتباطات سیار ۳۷۰هزار تومان و قیمت خرید آن از مردم ۳۵۰هزار تومان است.

وی افزود: قیمت فروش سیم‌کارت دائمی کارکرده شرکت ارتباطات سیار در بازار نیز ۳۴۰هزار تومان و قیمت خرید آن ۳۲۰هزار تومان است.

وی قیمت سیم کارت دائمی شرکت ایرانسل را نیز در بازار مشهد بدون تغییر دانست

و گفت: هم‌اکنون قیمت سیم‌کارت دائمی ایرانسل ۱۵۰هزار تومان است.

رییس اتحادیه صنف تلفن همراه مشهد افزود: قیمت سیم‌کارت اعتباری شرکت ایرانسل نیز همان ۲۹هزار تومان است. وی همچنین در خصوص سیم‌کارت‌های تالیا گفت: سیم‌کارتهای تالیا در کورس رقابت با سیم‌کارتهای اعتباری ایرانسل قرار گرفته است.