مدیر عامل شرکت پیوند گلستان اعلام کرد: ساخت کارخانه سیمان پیوند گلستان با تخصیص اعتبار بار دیگر آغاز شد.

کاظم صمدیان در دیدار استاندار گلستان از محل ساخت این کارخانه به «ایرنا»، گفت: عملیات اجرایی این کارخانه به دلیل نبود اعتبار، هشت ماه متوقف شده بود. وی افزود: به منظور تکمیل این کارخانه ۶۰۰میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است. مدیر عامل شرکت پیوند گلستان خاطرنشان کرد: ۲۵۰میلیارد ریال از این اعتبار توسط بانک ملت مرکز تخصیص داده شد.