بیرجند- خبرنگار دنیای اقتصاد: امسال بیش از ۷۷میلیارد ریال از اعتبارات استانی به طرح‌‌های عمرانی شهرستان درمیان اختصاص یافته است. فرماندار در میان افزود: اعتبارات سال گذشته در میان ۵۴ میلیارد ریال بوده است. علیرضا حسنی با اشاره به تغییرات صورت گرفته در نحوه توزیع اعتبار بین دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: توزیع اعتبار امسال براساس شاخص‌های توسعه صورت گرفته که توجه به امور زیربنایی از ویژگی‌های این بودجه است. فرماندار درمیان افزود: بیش از ۵۰درصد اعتبارات به اجرای طرح‌های بخش حمل و نقل، تامین آب و ساخت فضای آموزشی و اعتبارات قابل توجهی نیز به ساخت ناحیه صنعتی، مجتمع دام و طیور و مجتمع گلخانه‌ای اختصاص یافته است. وی گفت: در بودجه استانی سال‌‌جاری توجه خاصی به اتمام طرح‌های نیمه‌تمام شده است، به گونه‌ای که ۹۰درصد طرح‌های عمرانی در پایان سال ۸۶ به بهره‌برداری می‌رسد. معاون فرماندار شهرستان درمیان نیز با اشاره به فرصت اندک باقیمانده برای جذب اعتبارات سال ۸۵ خواستار سرعت بخشیدن به جذب و اجرا از سوی دستگاه‌های اجرایی شد.