ساری- خبرنگار دنیای اقتصاد: کشتی تجاری ایران نوشهر به ظرفیت ۵/۷تن و آبخور ۴۰/۴ که به سفارش ایران در خزر آستاراخان در حال ساخت بود به آن انداخته شد.

این کشتی نهمین کشتی ایران است که ۴روز بعد از به آب‌اندازی در دریا حرکت خواهد کرد و در صورت سالم‌بودن بارگیری شده و طی ۱۵روز در حوضچه بندر نوشهر پهلو خواهد گرفت.

براساس این گزارش، ایران دارای کشتی‌های تجاری با نام‌های ایران کبیر، ایران بصیر، ایران بشیر، ایران قدیر، ایران دلیر، ایران مبین، ایران انزلی و ایران نوشهر است و کشتی‌های ایران امیر‌آباد و ایران ترکمن نیز به سفارش ایران در دست ساخت است.