با حضور وزیر کار و امور اجتماعی در زنجان، دو طرح بزرگ صنعتی کلنگ‌زنی و دو طرح بزرگ صنعتی افتتاح و به بهره‌برداری رسید. به گزارش خبرگزاری فارس، صنایع روی خمسه با ظرفیت تولید یک‌هزار تن شمش روی در سال به بهره‌برداری رسید. براساس این گزارش، برای راه‌اندازی این طرح که زمینه اشتغال ۵۰ نفر را فراهم کرده، ۱۳‌میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است. کارخانه کنسانتره روی نیز با ظرفیت تولید ۲۵۰‌هزار تن کنسانتره در سال و با سرمایه‌گذاری ۱۸۲‌میلیارد ریال به بهره برداری رسید. این طرح که زمینه اشتغال ۱۵۰نفررا فراهم کرده در زمینی به مساحت ۵۰‌هزار مترمربع ساخته شده است.

همچنین کارخانه داروسازی به ظرفیت تولید یک‌هزار و ۲۰۰میلیون عدد انواع کپسول در سال کلنگ‌زنی شد.

برای این طرح که زمینه اشتغال ۴۸ نفر را فراهم می‌سازد، ۷۱‌میلیارد ریال سرمایه‌گذاری ریالی و ۸۶۹‌هزار یورو سرمایه‌گذاری ارزی اختصاص یافته است.

همچنین تعاونی فراگیر بانوان نیز با تولید پوشاک به تعداد ۵/۴میلیون قطعه در سال با سرمایه‌گذاری ارزی ۳/۴ میلیون یورو و ۹۵‌میلیارد ریال سرمایه‌گذاری ریالی کلنگ‌زنی شد. این تعاونی که در زمینی به مساحت ۴۰‌هزار متر مربع ساخته می‌شود، زمینه اشتغال ۴۱۸ نفررا فراهم خواهد کرد.