قیمت سیم‌کارت تلفن‌همراه با پیش شماره جدید در استان خراسان شمالی ۲۰۰‌هزار تا ۳۰۰هزار ریال گران شد. به گزارش «ایرنا» هم‌اکنون قیمت سیم‌کارت تلفن‌همراه با پیش شماره جدید در شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی سه‌میلیون و ۳۰۰ تا سه‌میلیون و ۴۰۰هزار ریال فروخته می‌شود. این در حالی است که ماه گذشته قیمت سیم‌کارت با پیش شماره جدید که ردیف ۱۸۵به بالا است زیر قیمت خرید سیم‌کارت یعنی دو‌میلیون و ۴۰۰هزار ریال خرید و فروش می‌شد.

البته برخی از فروشندگان نیز به دلیل عدم پیش‌بینی کاهش یکباره، سیم‌کارت تلفن‌همراه خود را زیر قیمت خرید و برای تامین نیاز مالی حتی کمتر از قیمت فوق در بازار فروختند.