معاون فنی اداره کل محیط‌زیست استان یزد گفت: با نصب فیلتر در بخش ذوب کارخانه فولاد یزد، اخیرا از آلودگی این کارخانه شکایتی نشده است.

سید حسین موسوی در گفت‌وگو با «ایسنا» افزود: در پی اخطار اداره کل محیط‌زیست استان یزد به کارخانه فولاد یزد، نیاز بخش ذوب‌ این کارخانه به فیلترهای تهویه تذکر داده شده که با دیدار و کنترل مسوولان، فیلترهای تهویه خروجی بخش ذوب این کارخانه نصب و فعال شد. وی تصریح کرد: این فیلترها رسوب‌ها و ذرات مضر خروجی بخش ذوب را می‌گیرد و در محیط مناسبی خارج محیط کار تخلیه می‌کند.