گروه استان‌ها: دوره آموزشی و ترویجی نگهداری و حمل و نقل آبزیان در سیستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شیلات ایران، برات قویدل، مدیر شیلات سیستان در این باره گفت: باتوجه به جاری شدن آب و آبگیری دریاچه هامون برای افزایش سطح آگاهی صیادان و آشنایی با روش‌های صحیح نگهداری و حمل و نقل آبزیان به منظور کاهش ضایعات آبزیان پس از صید، دوره ترویجی نگهداری و حمل و نقل در روستای صیادی تخت عدالت سیستان برگزار شد. وی افزود: اجرای دوره‌های آموزشی و ترویجی صیادان برای ارتقای دانش فنی و مهارتی آنان به تعداد یک‌هزار نفر روز با اعتبار ۱۰۰میلیون ریال تا پایان سال‌جاری توسط این مدیریت برگزار خواهد شد.