اراک- خبرنگار دنیای اقتصاد: معاون حفاظت و امور زمین‌های اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی از ایجاد ۱۶ پایگاه کنترل دام‌های غیرمجاز در استان مرکزی خبر داد.

قاسم نظامی، با اشاره به تشکیل یگان حفاظت در سال‌جاری گفت: برای اولین بار گلوگاه‌های ورود دام‌های غیرمجاز شناسایی شد و با همکاری بخش‌خصوصی و ایجاد پایگاه شبانه‌روزی از ورود این‌گونه دام‌ها جلوگیری می‌شود. نظامی، ظرفیت‌ دام‌هایی که وارد عرصه‌های طبیعی استان مرکزی می‌شوند را ۳ برابر ظرفیت مراتع دام موجود استان عنوان کرد و گفت: این امر باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و تخریب مراتع و کاهش نفوذپذیری آب در حوزه‌های آبخیز شده است.وی ایجاد پایگاه‌های کنترل دام‌های غیرمجاز را به منظور اجرای ماده ۱۷۹ قانون برنامه سوم برای حفظ و حراست از عرصه‌های منابع طبیعی با همکاری نیروی انتظامی دانست.