معاون برنامه‌ریزی، مالی و اداری استانداری کرمان گفت: به‌زودی اتاق سرمایه‌گذاری استان کرمان تشکیل خواهد شد. محمدرضا پورابراهیمی در جلسه ستاد تسهیل سرمایه‌گذاری استان کرمان افزود: این اتاق به عنوان بازوی اجرایی ستاد تسهیل سرمایه‌گذاری با حضور مدیران یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها تشکیل می‌شود. وی افزود: با تشکیل این اتاق، مشکلات ناشی از فرآیند جذب سرمایه‌گذاری به حداقل ممکن کاهش می‌یابد.