رییس اداره پژوهش و فناوری سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی گفت: ۴۳طرح تحقیقاتی، مطالعاتی و کاربردی در بخش صنعت و معدن این استان در حال اجرا است.

به گزارش روابط‌عمومی این سازمان مسعود مهدیزاده مقدم با بیان اینکه، ۲۴مورد از این تحقیقات کاربردی و بقیه مطالعاتی هستند، افزود: این طرح‌ها در مجموع با اعتبار ۱۰میلیارد ریال اجرا می‌شوند. وی این طرح‌‌ها را شامل صنایع غذایی، شیمیایی، خودرو و نیرو محرکه و برق و الکترونیک دانست.مهدیزاده مقدم گفت: هم‌اکنون ۱۸۰واحد تحقیق و توسعه (R&D) و همچنین ۷۸مرکز پژوهش صنعت و معدن، تحقیقات و پژوهش را در استان بر عهده دارند.