مشهد- خبرنگار دنیای اقتصاد: عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت تهران در نخستین همایش برنامه‌ریزی و مدیریت شهری در مشهد گفت: معضلات شهرنشینی حاصل مدیریت شهری اقتدارگرا در سراسر کشور است. مصطفی عباس زادگان افزود: طرح‌های شهری در ایران شامل طرح‌های جامع و تفصیلی است که نیازهای آینده شهر را تامین می‌کند.

وی افزود: این طرح‌ها به دلیل اقتدارگرا بودن، ایستایی و خشک بودن نتیجه مطلوب را ایجاد نمی‌کند.وی با بیان اینکه مشارکت نکردن شهروندان در فرایند تهیه طرح و برنامه‌های مدیریت شهری میزان تعلق و تعهد آنان را تقلیل می‌دهد، گفت: قانون گریزی و خراب کاری محیطی از جمله عکس‌العمل شهروندان در مقابل مدیریت اقتدارگرای حاکم بر شهرها است.

وی با تاکید بر اینکه برنامه‌های شهری اقتدارگرا بدون حضور مردم، می‌تواند از طریق معنی‌زدایی و خاطره‌زدایی، شهروند را از فضا ریشه‌کن کند، گفت: باید هر چه زودتر جلو تخریب این مفاهیم گرفته شود. وی شهر را تجلی گاه تعاملات اجتماعی انسان‌ها دانست و تصریح کرد: روابط ساکنان شهر براساس آیین شهروندی شکل می‌گیرد و آیین شهروندی مثبت متاثر از خصوصیات مشترک و تجربیات مشترک اجتماعی و کالبدی است.

وی اظهار کرد: زمانی که معنای فضا در میان ساکنان یک شهر مشترک است آیین شهروندی شکل می‌گیرد و ارتباط مثبت با فضا برقرار کردن پیش نیاز زندگی مطلوب در شهر است.

اسماعیل شیعه، دیگر استاد دانشگاه علم و صنعت نیز با اشاره به تحولات مدیریت شهری در جهان گفت:‌استفاده از نقش ارشادی دولت، نظارت بر قیمت زمین و مسکن، تخصصی شدن مدیریت شهری، اعتدال بخشی به برنامه‌های ساختاری شهرها، گسترش فعالیت‌ شوراهای شهری و محلی و جلوگیری از زاغه‌نشینی و فقر شهروندان از جمله تحولات مدیریت شهری در جهان بوده است.

وی رشد بی‌رویه شهرها، نابسامانی در کاربری زمین‌ها، اجرا نکردن برنامه‌های رفاهی و عمرانی در مسائل مربوط به شهرداری‌ها، تخصصی نبودن شهرداری‌های سراسر کشور و بی‌ارتباط شکل گرفتن بافت شهرها با هویت آنها را از جمله چالش‌های مدیریت شهری در ایران دانست و تصریح کرد: پیدایش بافت‌های فرسوده، یکدست ساخته شدن چهره شهرهای سراسر کشور و گسترش محله‌هایی که بی‌سامان و بدون تخصص شکل گرفته‌اند نیز از دیگر چالش‌های مدیریت شهری در ایران است.

وی با اشاره به سوابق جهانی مدیریت شهری نیز گفت: مدیریت شهری در جهان با نظارت بر ساخت‌و‌سازها و اجرای قوانین مرتبط با بهداشت شهر و شهروند، از جمله شبکه : فاضلاب و حفظ انسجام اجتماعی، مشکلات را کاهش داده‌اند.

وی تمدن‌ساز بودن فقدان فقر، نبودن تضاد بین گروه‌های اجتماعی، حفظ ارزش‌ها و سلوک اجتماعی را معیارهای یک شهر قابل زیست دانست و تصریح کرد: شهر و شهروندی که پشتوانه تمدنی ندارد، فقط روز مرگی می‌کند.

حبیب‌ا... آیت‌اللهی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت نیز گفت: شهرسازی و شهرنشینی و شهرداری و اداره شهر، یک هنر است که متاسفانه همیشه در ایران به مباحث یاد شده از دیدگاه علمی نگریسته شده است.

وی با اشاره به اینکه مدیران شهری سیاسی عمل می‌کنند، گفت: شهرداران و فرمانداران در ایران نماینده مردم نیستند، بلکه نماینده دولت هستند و این نظام به جمهوری اسلامی ارث رسیده و نیاز به ساماندهی دارد. وی مساله اصلی مدیریت شهری را توجه به شهروندان با آداب و سنن، خاطرات، نیازها و اعتقادات مذهبی آنان دانست و تصریح کرد: مدیریت شهری که باید با مردم باشد در ایران حذف شده است. وی با بیان اینکه در سراسر جهان برنامه‌های شهری به وسیله متخصصان اجرا می‌شود، گفت: متاسفانه در ایران برنامه‌های شهری توسط سیاست‌مداران اجرا می‌شود.

وی اظهار کرد: چون در ایران خودروها و خیابان‌ها بر شهروندان ترجیح داده شده است، هویت محلات از بین رفته است.