گروه استان‌ها- سازمان بازرسی کل کشور، از فعالیت یک شرکت تعاونی در کرمانشاه که با هماهنگی شهرداری این شهر اقدام به قطعه‌بندی و تفکیک شش‌هزار متر مربع از زمین‌های منابع طبیعی کرده بود، جلوگیری کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل بازرسی استان کرمانشاه پس از اطلاع از اقدام شهرداری این شهر مبنی بر قطعه‌بندی و تفکیک زمین‌ها و انتشار آگهی فروش آن، با ارسال تذکری رسمی، آنان را از غیر قانونی بودن آگهی مزایده آگاه کرد. اما به دنبال بی‌توجهی شهرداری کرمانشاه به تذکر سازمان بازرسی، هیات بازرسی استان در جلسه روز برگزاری مزایده حضور یافت و ضمن ارائه تذکرات قانونی به اعضای برگزاری کمیسیون معاملات، مراتب غیر قابل فروش بودن این زمین‌ها را به دلایل واقع بودن در حریم و بستر یک مسیل فصلی اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، با ورود سازمان بازرسی کل کشور، معامله یاد شده ابطال شد و از فروش غیر قانونی این زمین‌ها جلوگیری به عمل آمد.