همزمان با انجام تعمیرات میان دوره‌ای واحد ۲نیروگاه رامین اهواز، سامانه تحریک دینامیکی و سیستم حفاظت الکتریکی واحد ۲این نیروگاه تعویض شد. به‌گزارش «ایرنا» به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای خوزستان، سامانه تحریک دینامیکی قدیمی که از بخش‌های تحریک اصلی، پایلو اکسایتر، پانل AVRو پانل یکسوسازی دیودی تشکیل شده بود با سامانه تحریک استاتیکی مدرن نوع UNITROL۵۰۰۰ و دارای پایدار ساز PSS ساخت شرکت ABB سوییس جایگزین شد. بنابراین گزارش همچنین حفاظت‌های الکتریکی ژنراتور، ترانس‌های اصلی و ترانس مصرف داخلی که از نوع الکترو مکانیکی قدیمی روسی بودند با رله‌های حفاظتی UNMERICAL نوع REG۲۱۶ ساخت سوییس تعویض شد. برپایه این گزارش، این اقدامات به مدت ۳۷روز با هزینه یک‌میلیارد و ۳۴۰میلیون ریال انجام شده است.