شهردار نیشابور از آغاز به‌ کار دومین‌ خودرو چند منظوره امداد و نجات‌ کشور در سازمان‌ آتش‌نشانی‌ و خدمات‌ ایمنی‌ شهرداری‌ نیشابور خبر داد. عباسعلی‌ مدیح‌ در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود‌: این‌ خودرو که‌ برای‌ خرید آن‌ ۳‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون‌ ریال‌ هزینه‌ شده‌ است‌، چندمنظوره‌ بوده‌ و قابلیت‌ انجام‌ چندین‌ نوع‌ عملیات‌ نجات‌ را داراست.

وی‌ با بیان‌ اینکه‌ برای‌ خرید خودروی یادشده‌ ۵/۱‌میلیارد ریال از اعتبارات‌ شهرداری‌ و ۲‌میلیارد ریال از اعتبارات‌ سازمان‌ همیاری ‌شهرداری‌های‌ وزارت‌ کشور اختصاص‌ یافته‌ است‌، اضافه‌ کرد: در حال‌ حاضر فقط شهر آمل‌ در استان‌ مازندران‌ دارای‌ چنین‌ خودرویی‌ است و نیشابور به‌ عنوان‌ دومین‌ شهر کشور موفق‌ به‌ خرید و راه‌اندازی‌ آن‌ شد. شهردار نیشابور، افزود: خودرو نجات‌ قادر است‌ در عملیات‌های‌ مختلفی‌ همچون‌ ریزش‌ آوار، انواع‌ تصادفات‌ درون‌شهری‌ و جاده‌ای‌، جاری‌ شدن‌ سیلاب‌، چاه‌افتادگی‌، مواجهه‌ با برق‌ گرفتگی‌ خطوط فشار قوی‌، گیرافتادگی‌ و دفع‌ مزاحمت‌ حیوانات‌ وحشی‌ شرکت‌ کرده‌ و مورد استفاده‌ قرار گیرد.