دبیرکل انجمن نخبگان استان آذربایجان‌غربی گفت: دستگاه هوشمند شمارش ماهی برای اولین بار در خاورمیانه توسط دو پژوهشگر این انجمن ساخته شد. دین‌پرست صالح در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: دستگاه شمارش بچه‌ماهی در رنج یک تا ۲۸۰گرم که مشابه اروپایی آن ۵۰‌هزار یورو است در اداره مالکیت صنعتی ایران به شماره ثبت ۴۵‌هزار و ۵ به عنوان اختراع به ثبت رسیده است. صالح تصریح کرد: تولید هر یک از این دستگاه‌ها در داخل کشور ۴۵‌هزار یورو ذخیره ارزی به همراه خواهد داشت.