به منظور خدمات ارتباط مخابراتى در مناطق شهرى و رفع محرومیت‌هاى ارتباطى در مناطق روستایى، چند طرح مخابراتى در سطح استان خراسان شمالى به صورت آزمایشى راه‌اندازى شد. به گزارش خبرگزارى فارس، به نقل از روابط‌عمومی‌شرکت مخابرات خراسان شمالى، توسعه مراکز تلفن شهرهاى شوقان و سنخواست، تعویض سوئیچ مرکز مخابرات روستاى خراشا در جاجرم و ارتباط‌رسانى به منازل روستایى شهرستان شیروان از جمله طرح‌‏هاى راه‌اندازى شده است.

بنا به این گزارش، ظرفیت مراکز تلفن شوقان و سنخواست در مجموع با توسعه بیش از ۷۵۰ شماره به ترتیب هر یک به ۲۵۶۰ و ۱۲۸۰ شماره افزایش یافته است.