رییس حوزه‌نظارت طرح راه‌آهن اصفهان- شیراز گفت: عملیات اجرایی راه‌آهن بوشهر به شیراز، در دو قطعه ۹۷کیلومتری آغاز شد. مراد رنجبر در گفت‌و‌گو با «ایرنا» افزود: عملیات اجرایی این طرح در دو قطعه ۶۰و ۳۷کیلومتری از سمت بوشهر آغاز شد و تا پایان سال همه قطعات آن فعال خواهد شد. وی گفت: طول این مسیر ۶۸۰کیلومتر است که مسیر راه‌آهن شیراز فیروزآباد فراشبند اهرم است و در نهایت به دو شاخه بوشهر و عسلویه هم تقسیم می‌شود. رنجبر اظهار کرد: با اتصال راه‌آهن اصفهان شیراز به راه آهن بوشهر شیراز کوتاه‌ترین راه‌ریلی دریای مازندران به دریای آزاد ایجاد می‌شود که به راحتی می توان کالاها را به کشورهای اروپایی ترانزیت کرد.