ساری-خبرنگار دنیای‌اقتصاد: در سومین جشنواره کارآفرینان برتر استان مازندران، مدیر عامل شرکت پاکان صنعت که به تازگی به عضویت انجمن محیط‌زیست دامی ژاپن نیز برگزیده شد، براساس رای کارگروه علمی این جشنواره، رتبه اول گروه صنعت را کسب کرد. براساس این گزارش، شرکت تولیدی- صنعتی پاکان صنعت تنها تولیدکننده انواع پکیج‌های تصفیه فاضلاب بی‌هوازی در کشور است که به کمک دستگاه‌های ایمهاف، تانک، سندفیلتر (صافی شنی)، گریس تراپ (چربگیر- دانه‌گیر) و منهول (آدم‌رو) تصفیه فاضلاب‌های خانگی و صنعتی و بیمارستانی را انجام می‌دهد.