گروه استان‌ها: آبان‌ماه امسال، بانک ملی در استان مرکزی، حدود ۳۰۹میلیارد ریال در بخش‌های مختلف اقتصادی تسهیلات پرداخت کرد. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، بیشترین تسهیلات معدن به میزان حدود ۱۱۴میلیارد‌ریال و خدمات و بازرگانی به میزان ۱۱۳میلیارد ریال بوده است. بخش کشاورزی و دامداری با جذب ۵۳میلیارد ریال و مسکن و ساختمان با جذب بیش از ۲۹میلیارد ریال در رتبه‌های بعدی دریافت تسهیلات قرار گرفته‌اند.