شیراز - خبرنگار دنیای اقتصاد: کارشناس تکنولوژی و گروه‌های آموزش متوسطه سازمان آموزش و پرورش استان فارس از تشکیل کمیته برنامه «درس ملی» در آموزش و پرورش این استان خبر داد. محمدجواد زارعی، یکی از مولفه‌های مهم در کیفیت بخشی به آموزش و پرورش را محتوای آموزشی دانست و گفت: پس از تشکیل کمیته استانی، تهیه و تدوین برنامه درس ملی آغاز می‌شود.

وی افزود: این کمیته بایستی در چارچوب برنامه‌ریزی درس پیش برود و با این تحول، آموزش و پرورش پویا و بانشاط و مطابق با فناوری روز می‌شود.