ساری - خبرنگار دنیای اقتصاد: فرم‌های سهام عدالت بیش از ۹۲هزار خانوار روستایی استان مازندران که حدود ۳۵۰هزار روستایی را تشکیل می‌دهد، تکمیل و به تهران ارسال شد. ابوطالب شفقت، استاندار مازندران در جلسه ستاد توزیع سهام عدالت با بیان مطلب فوق افزود: در کشور به طور کلی ۷میلیون روستایی شناسایی و فرم تکمیل کرده‌اند که پیش‌بینی می‌شود با اضافه شدن دو میلیون نفر دیگر به این تعداد، سهم استان نیز

افزایش یابد.

وی در ادامه گفت: سود مرحله اول سهام در کشور ۵۲میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان بود که سهم استان از این میزان ۴میلیارد و ۲۳۰میلیون تومان بوده است، به طوری که به هر سهم ۵۰۰هزار تومانی، ۴۰هزار تومان سود تعلق گرفته است. همچنین در مرحله اول ۲۳هزار میلیارد ریال سهام ۱۴شرکت واگذار شد که از این میزان ۶۶۴میلیارد ریال سهم استان مازندران بوده است.

وی یادآور شد: از ۱۲۷هزار نفر که با بررسی‌های نهایی برای دریافت سهام شناسایی شده‌اند، در رابطه با ۱۰۶هزار نفر اقدام صورت گرفته و این افراد سود سهام خود را دریافت کرده‌اند و ۲۱هزار نفر دیگر در مرحله بررسی پرونده هستند.

شفقت تصریح کرد: از سود اختصاص‌یافته در مرحله اول یک میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان برای تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری، یک میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان نیز به حساب شرکت‌های تعاونی و برای تقویت آنها واگذار شده است.

وی مرحله سوم واگذاری سهام عدالت را مربوط به کارکنان، شاغلان و بازنشستگان اعلام کرد و گفت: بیش از ۹۵هزار نفر از شاغلان و بیش از ۹۳هزار نفر از بازنشستگان استان فرم سهام را تکمیل کرده‌اند که از این تعداد ۸۷هزار نفر از شاغلان و ۸۳هزار نفر از بازنشستگان فرم‌هایشان نهایی و تایید شده و به تهران ارسال شده است.

وی درخصوص مرحله بعدی واگذاری سهام گفت: در این مرحله بیش از ۱۵هزار نفر از شاغلان نظامی و انتظامی و بیش از ۱۳هزار نفر از بازنشستگان نظامی و انتظامی شناسایی شده‌اند.