مدیر جهاد کشاورزی گرمی مغان گفت: بهره‌برداری از ۲۳دهنه استخر ذخیره آب و کانال آبیاری و کشاورزی در این شهرستان آغاز شد. احمدعلی فیروزمند به «ایرنا» گفت: برای اجرای این طرح‌ها هفت‌میلیارد ریال هزینه شده است. وی مهار آب‌های سطحی و جلوگیری از هدر رفت آب، استفاده بهتر از آب موجود، تقویت سفره‌های زیرزمینی و قنوات و ظهور چشمه در پایین دست استخرهای ذخیره آب کشاورزی را از اهداف اجرای این طرح برشمرد.