ساری- خبرنگار دنیای اقتصاد: استاندار مازندران گفت: ضعف بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در به‌روز نبودن اطلاعاتشان است. ابوطالب شقفت در هفتمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان مازندران با بیان مطلب فوق افزود: بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید با اتخاذ تدابیر مناسب، تمامی آمار و اطلاعات و عملکرد بخش‌های مختلف را اطلاع‌رسانی کرده و در سایت‌های خود قرار دهند و هر هفته این اطلاعات را به روز کنند. وی در ادامه با بیان اینکه کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال از وظایف مهم همه دستگاه‌ها است، یکی از راه‌های ایجاد اشتغال را تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی زودبازده دانست و بخش دیگر موثر در ایجاد اشتغال در استان را اعتبارات دستگاه‌ها و بانک‌ها عنوان کرد. وی افزود: انتظار می‌رود سازمان کار و امور اجتماعی اشتغال را در بخش‌های دیگر نیز بررسی کند و شغل‌های مستقیم و غیرمستقیم در فعالیت‌‌های مختلف را با همکاری دفتر آمار و اطلاعات استانداری، تفکیک کرده تا اطلاعات جامعی از وضعیت اشتغال به دست آید. شفقت متذکر شد: در بررسی وضعیت عملکرد بنگاه‌های اقتصادی زودبازده، عملکرد سال‌های ۸۴ تا ۸۵ از آمار خارج شده و روندی اتخاذ شود که همواره عملکردها را سه ماهه داشته باشیم تا هم روند انجام کار مشخص شود و هم بدانیم در کدام بخش‌ها مشکل داریم تا برای بهبود مشکلات راهکارهای لازم ارائه شود. در این جلسه گزارش عملکرد بنگاه‌های اقتصادی زودبازده استان تا تاریخ ۱۷/۹/۸۶ ارائه شد که بر این اساس اعتبار استان در سال ۸۴، ۸۵ و ۸۶ مبلغ ۰۴۰/۶۱۶/۱۲میلیون ریال اعلام شد که از رقم ابلاغ شده میزان ۴۰۶/۶۲۱/۱۰میلیون ریال بین دستگاه‌های اجرایی توزیع شده است.