مدیر طرح توسعه لایه نفتی پارس جنوبی در شرکت توسعه پترو ایران از آغاز عملیات اجرایی پایه (جکت) سکوی سرچاهی این طرح خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه پترو ایران، نصرا... زارعی با اشاره به اینکه اجرای این عملیات به دنبال تکمیل مطالعات مهندسی، در کارگاه شرکت صف(پیمانکار ساخت سکو) در بندرعباس صورت می‌گیرد، تاکید کرد: مطالعات مهندسی پایه این سکو از سوی شرکت ایتالیایی تکنوماره انجام و مهندسی تفصیلی ساخت جکت‌ها نیز از سوی متخصصان شرکت صف تکمیل شده است. وی با اشاره به اینکه بخش عمده کالای مورد نیاز طرح در این بخش خریداری و به یارد ساخت سکو انتقال یافته است، افزود: سکوی سرچاهی لایه نفتی پارس جنوبی وزن تقریبی ۳۵۰۰تن دارد و توسعه آن در دو مرحله انجام خواهد شد. مرحله نخست پس از پایان ساخت پایه (جکت) است که با پایان عملیات نصب پایه این سکوی سرچاهی، فعالیت‌های تکمیل عملیات حفاری آغاز خواهد شد. این گزارش افزود: تا پیش از این حفاری ۷حلقه چاه در لایه نفتی میدان پارس‌جنوبی به پایان رسیده و کار تکمیل چاه‌ها برای بهره‌برداری منوط به نصب پایه سکوی سر چاهی این طرح است. همچنین پس از تکمیل عملیات حفاری، کار نصب روسازه نیز انجام خواهد شد.