دنیای اقتصاد - شهرکرد - هیبت الله غفاری: دستگاه الکترونیکی هدایت دام توسط دکتر علی محرری عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد ساخته شد.به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد؛ دستگاه الکترونیکی هدایت دام با ایجاد تحریک الکتریکی، یک پالس الکتریکی مختصر به دام وارد می‌کند و موجب حرکت دام می‌شود