دنیای اقتصاد - کرمانشاه - الهام اکبری: سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفت: به منظور کاهش هدررفت آب و کاهش تعداد اتفاقات رخ داده در شبکه توزیع آب ۸۰ کیلومتر از شبکه آب در شهرهای استان اصلاح و بازسازی شد.