دنیای اقتصاد - اراک - محمدرضا اکبری: عملیات اجرایی طرح انتقال پساب از تصفیه‌خانه فاضلاب شهر اراک به دشت فراهان با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال در دست اقدام است که تاکنون مبلغ ۴۱ میلیارد ریال آن با پیشرفت فیزیکی ۴۸ درصد هزینه شده است. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی با اعلام اینکه با اجرای این طرح زمینه انتقال ۱۰۰۰ لیتر بر ثانیه پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهر اراک به دشت اراک و فراهان فراهم می‌شود، افزود: این مهم باعث کاهش آلودگی هوای اراک، تامین آب مورد نیاز ۲۰۰۰ هکتار اراضی کشاورزی و فضای سبز منطقه و در نهایت صرفه‌جویی در برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی دشت اراک می‌شود.