طراح: مرضیه هادی‌پوربرزگر

افقی:
1 - تا زمانی که- از شاخص‌های تکنیکال در اقتصاد2- نرم تن- دوست و رفیق- تیم فوتبالی در یونان- در هم بستن3- خداوند- بی‌قید- پرخاشگر- عشق‌فرنگی4- از غول‌های آلومینیومی جهان- کالا با قیمت بالا- اثر چربی5- سخن و گفتار- ظرف پذیرایی- آزمایش6- اذکار- از مقامات بلندپایه بانک ژاپن با نام کوچک «ماساکی»- کاستن7- وسط- آیین‌ها- گرامی‌تر8- آب‌دیده- شترتازی- آشوب و فتنه- آسانی9- ابزار جنگ- بانگ و فریاد- صفر انگلیسی10- از پهنه‌های آبی- حرکت زمین- ظرف آبخوری11- تباه- اشد- اروس و مال التجاره12- نیمه دیوانه- اهل کشور هفتاد و دو ملت- ظاهر ساختمان13- زینت ناخن- روان- هزار تازی- حرف فاصله14- پهلوان- میهمانی- اثر مشهور «امیل زولا» نویسنده فرانسوی- بخشی از درخت15- بزرگترین صادرکننده گوشت گاو- واحد پول سابق فنلاند
عمودی:
1 - یکی از عوامل اصلی افزایش رشد اقتصادی انگلیس و روند تورم موجود در این کشور است2- آموختنی لقمان- آهسته- خواب کودکان3- ساز کوبه‌ای- محقق چهار لقب4- از انواع سهام- حافظه و خاطر5- غیرممکن- بلند- آزرده و ملول6- مشت زنی- شهر آذری- متمول و ثروتمند7- کیسه چرمی- از نظریه‌پردازان برجسته پولی اوایل قرن بیستم که دکترین اسکناس واقعی را مردود می‌دانست- ساده‌لوح8- قریحه شعری- اسم- 11 موافقتنامه‌ اقتصادی بین ایران و این کشور آسیایی صورت گرفت- جدید ترکی9- گوهر انگشتری- اکثریت- عدد فوتبالی10- پرنده- برتر- جاری11- ردیاب- تنبل- قول12- قورباغه درختی- پیشخدمت- از مشهورترین معامله‌گران که هیچگاه در بازار معامله از کامپیوتر استفاده نکرد13- مشهور- پسوند لیاقت- میوه 14 - واسطه‌گر معاملات- رونده- از اقوام ایرانی15- وزیر دارایی ژاپنحل جدول شماره194