شیراز - خبرنگار دنیای اقتصاد: قائم‌مقام معاونت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از اجرای طرح غربالگری بیماری‌های دیابت، فشار خون و چاقی در روستاهای استان فارس خبر داد. دکتر جولاتی که در مراسم روز جهانی دیابت سخن می‌گفت، افزود: این طرح هر سه سال یک بار انجام می‌گیرد و هر بار بیش از ۱۰۰میلیون تومان برای آن هزینه می‌شود.وی از انجمن دیابت فارس خواستار شد با فعالیت بیشتر نسبت به تامین اعتبارات دولتی و خصوصی در این طرح اقدام کند.