همدان - خبرنگار دنیای اقتصاد: کارگاه توجیهی شرایط احراز نشان اصالت یونسکو برای تولیدات صنایع دستی در استان همدان برپا می‌‌‌شود. به گزارش روابط عمومی‌‌‌سازمان میراث فرهنگی همدان، معاون هنر‌‌‌های سنتی و صنایع دستی استان همدان با اعلام این خبر با اشاره به اینکه به دلیل اهمیت آموزش و توجه به مقوله نشان اصالت برای تولیدات صنایع‌دستی و هنر‌‌‌های سنتی در دو سال اخیر معاونت هنر‌‌‌های سنتی همدان اقدام به برگزاری این کارگاه می‌‌‌کند، اظهار کرد: با وجود پتانسیل بالایی که در بخش صنایع‌دستی استان وجود دارد، متاسفانه اطلاعات هنرمندان و تولید‌‌کنندگان برای تولید محصولاتی با ویژگی‌‌‌های ممتاز در سطح مناسبی قرار ندارد.وی با بیان اینکه کارگاه توجیهی چگونگی احراز نشان اصالت برای تولیدات صنایع دستی برای هنرمندان و تولیدکنندگان استان همدان برگزار می‌‌‌شود، افزود: صنعتگران و تولیدکنندگان شاخص که توسط کارشناسان معاونت شناسایی شده‌اند، برای شرکت در این گردهمایی دعوت می‌‌‌شوند.