طراح: مرضیه هادی‌پوربرزگر

افقی:
1 - عرق گل- «تئوری امواج» این اقتصاد دان معروف است- علفزاری که در آن دام نچرانده باشند2- کمیاب- آتش- منسوب به امویه3- پاداش دهنده- پشت سر هم آمدن- پدر مرده4- معاونت- انرژی5- نامطلوب- آماده سازی6- بازار تبادلات ارزی- رود مرزی- مدارک7- بالایی- زیاد- میوه تلفنی8- پیاله- دیوار قلعه- نوعی کبک- گروه سواران بر اسب یا شتر9- لحظه‌ای- علم حفظ تعادل میان درآمد و خرج و میان مناسبات تولیدی و رشد اقتصادی با برنامه‌ریزی دراز مدت و کوتاه مدت و توسعه تولید داخلی و تجارت خارجی و ارتقای شئون مالی کشور یا خانه- مارکی بر لوازم صوتی و تصویری10- سفر کرده- از میوه‌ها- در پی جست‌و‌جوی چیزی11- ریسمان- از ماه‌های تابستان12- تحلیلی اقتصادی که بر اساس چارت انجام می‌شود- دو خط که هرگز به هم نمی‌رسند13- بی‌ریش- حسابدار- مارکی بر لوازم آرایشی و بهداشتی 14- سنگ ترازو- ولیکن- یکی از سه فاکتور برای پیش‌بینی تغییرات روند نرخ و مسیر بازار که «گان» به آن معتقد است15- از گل‌ها- به مقصود نرسیده- کمک
عمودی:
1 - درشت- نهایت کار- اثر سوختگی2- ملامتگر- پیش مزد- خوابگاه گوسفندان3- جزیره- از علوم خیالی- تخته باز حرفه‌ای4- رییس بانک مرکزی آمریکا- ناقض پیمان «برتون وودز»5- کله- ظلمانی 6- بخشی از پیراهن- تفاوت- وسایل خانه7- از ورزش‌های رزمی- پایتخت «پرو»8- شهری در آلمان- آن طرف- بریدگی- گوسفند جنگی9- نوعی سبزی کوهی- موجب به دست آمدن نفع و بهره10- از مواد افیونی- گندم کوبیده- لحظه به لحظه11- دارای اختلالات روحی- مقررات موضوعه اجتماعی12- بورس معروف مبادلات انرژی در ‌آمریکا- کشوری که 60 تا 70 درصد حجم معاملات روزانه بورس‌اش با ایران سنخیت دارد13- نظیر- بدون شک- اشاره14- بالایی- از غول‌های آلومینیومی جهان در ‌آمریکا- زیارت کنندگان15- صورت- کارخانه آلومینیوم در دبی- آهنگساز معاصر یونانیحل جدول شماره109