مدیر بندر شهید باهنر بندرعباس و بندرهای شرق هرمزگان گفت: با توجه به اهمیت حمل‌ونقل دریایی و نیاز روزافزون به‌سفرهای دریایی مردم، عملیات ‌توسعه زیرساخت‌های بندر شهید حقانی بندرعباس آغاز شد. مجید امینی، در گفت‌وگو با «ایرنا» هدف از اجرای این عملیات را تبدیل این بندر به پایانه‌مسافرت‌های داخلی برای تردد بین جزایر به ویژه قشم و هرمز دانست. وی گفت: به این منظور پس از انتقال سند به سازمان بندر و دریانوردی، توسعه این بندر در دو بخش کار جدا از هم امسال شروع شد.

وی ادامه داد: در بخش اول توسعه عملیات زیر ساخت موج شکن، حوضچه‌ و ترمینال مسافری می‌باشد که با انتخاب پیمانکار در حال اجرا می‌باشد.

وی ارزش ساخت این بخش را ۶۴میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: مقرر شده ظرف ۱۸ ماه ساخته و تحویل شود.