بیرجند - خبرنگار دنیای‌اقتصاد: مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی گفت: ۱۷۵هزار هکتار از بیابان‌ها و اراضی این استان تثبیت شده است. وی سطح بیابان‌های این استان را ۲میلیون و ۹۶هکتار دانست و افزود: ۱میلیون و ۱۰۰هکتار از اراضی این استان که ۲۰درصد استان است تحت تاثیر فرسایش بادی کشور قرار دارد.

شریفی به مناسبت روز جهانی بیابان‌زدایی افزود: ۴/۲درصد بیابان‌های جهان در ایران قرار دارد که حدود ۷/۱۹میلیون هکتار از این مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی کشور قرار دارد.

وی گفت: ۱۷کشور، ۱۶۴منطقه و ۸۲شهرستان تحت تاثیر این فرسایش قرار دارد.وی افزود: نیم درصد بیابان‌های جهان و ۶۲درصد بیابان‌های کشور در این استان قرار دارد که این مساحت ۷شهرستان و ۱۹منطقه را تحت تاثیر قرار داده است.

وی مجموع بیابان‌های استان را ۲میلیون و ۹۶هکتار دانست و گفت: در طول برنامه سوم و چهارم توسعه برای اجرا و تثبیت شن‌های روان و بیابان‌زدایی اقدامات زیربنایی انجام شده است.